Certificering

Timmerfabriek Overbeek BV levert zijn kozijnproducten vrijwel altijd onder KOMO/SKH-certificaat. Tevens zijn wij gecertificeerd om machinaal timmerwerk te leveren dat voldoet aan weerstandklasse 2 (Politie Keurmerk Veilig Wonen).

Hieronder worden de certificeringen nader toegelicht:

  • FSC certificering
  • KOMO certificering
  • MTCC certificering
  • PEFC certificering
  • SKH Keuringsbureau Hout
  • Politie keurmerk Veilig Wonen

FSC certificering

FSC certificering

Timmerfabriek Overbeek is sinds 9 juli 2010 FSC gecertificeerd, vanaf heden kunnen projecten worden geleverd conform de richtlijnen zoals deze door FSC council zijn opgesteld. Jaarlijks vindt er een controle plaats door SKH of de richtlijnen van FSC correct worden opgevolgd.

Wij kunnen alleen houten kozijnen blijven produceren zolang er voldoende hout beschikbaar is. Het instandhouden van de bosgebieden waar ons hout vandaan komt is daarom een belangrijk thema. FSC (Forest Stewardship Council) heeft voor die instandhouding een certificatieschema opgesteld dat de garantie geeft dat hout met het FSC label o.a. legaal gekapt is en dat de kapgebieden opnieuw aangeplant worden. De certificatie houdt in dat de bosbouwers, alle handelaren en verwerkers bijhouden hoeveel hout ze van welke partij gekocht hebben en aan wie het doorverkocht is of in welk product het verwerkt is. De hele handelsketen CoC (Chain of Custody) is daarmee transparant geworden. Door de grote vraag naar gecertificeerd hout, de relatief beperkte aanvoer en de kosten van de administratieve handelingen zijn FSC gecertificeerde producten doorgaans duurder dan niet-gecertificeerde producten. Niet alle houtsoorten en niet alle houtmaten zijn beschikbaar met een certificaat.

Ons FSC registratienummer: SKH-COC-000054-AZ

KOMO certificering

KOMO certificering

Het KOMO-label is al 50 jaar het kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven.

In de timmerindustrie zijn er de concepten in het leven geroepen. Om aan afnemers duidelijk te laten zien wat voor product er wordt geleverd door de timmerfabriek zijn er dus concept I, II, III en IV. Wij hebben de mogelijkheid om de kozijnen te leveren in alle concepten,

Het leveren volgens Concept IV, het Totaalplan, houdt de levering, afmontage en plaatsing van een volledig afgelakt en beglaasd hoogwaardig houten eindproduct in. Daarnaast wordt de eindgebruiker volledig ontzorgd doordat Timmerfabriek Overbeek het onderhoud van de kozijnen, voor een overeengekomen periode, onder zijn verantwoordelijkheid uitvoert of laat uitvoeren.

Ons KOMO registratienummer houten gevelelementen: 20316

Ons KOMO registratienummer houten buitendeuren: 20318

PEFC certificering

PEFC, Programme for the Endorsment of Forest Certification, is een wereldwijde non-profit, non-gouvernementele organisatie ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd.

SKH, Stichting Keuringsbureau Hout

SKH, Stichting Keuringsbureau Hout

De basis van de certificeringsinstelling SKH ligt als keuringsinstantie in de houtbranche. In de loop der jaren heeft SKH zich verbreed en verdiept om aan certificeringsverzoeken uit andere delen van de bouwwereld te kunnen voldoen.

www.skh.org

Politie keurmerk Veilig Wonen

Politie keurmerk Veilig Wonen

De grote winst van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is dat woningbeveiliging sinds 1999 opgenomen is in het Bouwbesluit. Voor die tijd was woningbeveiliging helemaal niet wettelijk vastgelegd. Het PKVW heeft als geen ander keurmerk de aandacht weten de vestigen op het belang van goedgekeurd hang- en sluitwerk.

www.politiekeurmerk.nl