Concepten

Over helderheid en verantwoordelijkheden van de diverse mogelijkheden in de concepten.

Waarom de Concepten?
De industriële mogelijkheden van de NBvT-leden zijn omvangrijk. De vele kwalitatieve mogelijkheden, toepassingen en oplossingen die timmerfabrikanten te bieden hebben, maken maatwerk mogelijk. Met de ontwikkeling van de vier Concepten brengt de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten hierin helderheid.

Wat houden de Concepten in?
De Concepten I, II, III en IV geven inzicht in de vier opties voor het bestellen van gevelproducten: per optie zijn nu de taken en verantwoordelijkheden tussen timmerfabriek en opdrachtgever duidelijk. De randvoorwaarden zijn nu helder, ze zijn opgenomen in de nieuwe BRL 0801.

CONCEPT I / Toelevering halfproduct

CONCEPT I / Toelevering halfproduct

De fabrikant levert de kozijnen in de grondverf als halffabricaten aan de bouw. De aannemer plaatst het product, passend in zijn bouwwijze en onder zijn verantwoordelijkheid. Timmerfabriek Overbeek geeft niet de voorkeur aan Concept I. Het leveren van halffabricaten past niet in de visie van Timmerfabriek Overbeek. Door het toevoegen van fabrieksmatig aflakken en beglazen ontstaan er eindfabricaten waarbij de kosten relatief lager liggen ten opzichte van het uitvoeren van schilderwerk en beglazing op de bouw en waarbij de eindkwaliteit borg staat voor duurzaamheid.

Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept I:

 • Leveren van kozijnen al of niet voorzien van ramen en/of deuren; kozijn- en raamhout klasse A (hardhout) al of niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering voorzien van een grondverfsysteem.
 • Transport naar en afleveren op de bouwplaats.
 • Overdracht van verwerkingsvoorschriften.
 • Overdracht van een onderhoudsadvies.

Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept I:

 • Controle op compleetheid.
 • De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften; opslag op het werk; voorzien van beschermende voorzieningen op de liggende delen en kwetsbare delen; stellen, aanbrengen en verwerken; repareren van beschadigingen; herstellen van grondverfsysteem; voor zover van toepassing deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden
 • controleren en conform verwerkingsvoorschriften afwerken; beglazen en direct afdichten (afkitten); voorbereidingen treffen voor en het aanbrengen van een voorlaken
 • Aflaklaag (binnen 6 maanden na aflevering).
 • Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker.
 • Helderheid en kwaliteit

CONCEPT II / Toelevering meer compleet product

CONCEPT II / Toelevering meer compleet product

De fabrikant levert de gevelelementen voorzien van dorpelafdekkers en neuslatten en een extra coating. De duurzaamheid van de gevelelementen is hierdoor verbeterd, de verwerking wordt vereenvoudigd en de onderhoudsfrequentie neemt af. Timmerfabriek Overbeek gebruikt al jarenlang dorpelafdekkers en neuslatten. De extra coating kan ook worden omgezet in de laatste afwerklaag. Ook het glas kan op de fabriek al worden geplaatst. Om de duurzaamheid te kunnen borgen, adviseert Timmerfabriek Overbeek, in de meeste gevallen, om voor een totaal eindproduct te kiezen, zoals wordt aangeboden bij concept III en IV.

Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept II:

 • Leveren van kozijnen al of niet voorzien van ramen en/of deuren; al of niet voorbereid voor inbraakwerende uitvoering; voorzien van dorpelafdekkers; voorzien van een voorlaksysteem; voorzien van beschermende voorzieningen op de liggende delen en kwetsbare delen.
 • Transport naar en afleveren op de bouwplaats.
 • Overdracht van verwerkingsvoorschriften.
 • Overdracht van een onderhoudsadvies


Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept II:

 • Controle op compleetheid.
 • De volgende werkzaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften; opslag op het werk; stellen, aanbrengen en verwerken; repareren van beschadigingen; herstellen van voorlaksysteem; voor zover van toepassing deuren nauwkeurig afhangen, sluitnaden
 • controleren en conform verwerkingsvoorschriften afwerken; beglazen en direct afdichten (afkitten); voorbereidingen treffen voor en het aanbrengen van een aflaklaag (binnen 18mnd na aflevering).
 • Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker.

CONCEPT III / Co-makership

CONCEPT III / Co-makership

De fabrikant is verantwoordelijk voor het plaatsen, beglazen en het aflakken van de gevelelementen. Productie en afwerking vinden plaats onder geconditioneerde omstandigheden, wat een kwalitatief hoogwaardig product oplevert. De producent is tevens verantwoordelijk voor het plaatsen van de gevelelementen op de bouw. Hierdoor kan de fabrikant een duidelijke garantie geven op het volledige eindproduct. Timmerfabriek Overbeek heeft al vele projecten op deze wijze gerealiseerd.

Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept III:

 • Leveren en plaatsen van, al of niet inbraakwerende, geheel afgelakt en beglaasde kozijnen en (voor zover van toepassing) deuren.
 • Aansluitingen in de gevel conform tekeningen, bestek en opdracht.
 • Beschermende voorzieningen tijdens de bouwfase.
 • Overdracht van een onderhoudsadvies.


Verantwoordelijkheden van de aannemer bij Concept III:

 • Controle bij overdracht en oplevering.
 • Overdracht van het onderhoudsadvies aan de gebruiker.

CONCEPT IV / De ultieme kracht van innovatie

CONCEPT IV / De ultieme kracht van innovatie

Timmerfabriek Overbeek heeft naast de drie concepten zoals vastgelegd in de BRL 0801 ook concept IV ontwikkeld. Naast de productie en de montage van de houten gevelelementen neemt Timmerfabriek Overbeek ook de uitvoering van het onderhoud en de verantwoording over het onderhoud van de gevelelementen op zich, voor de met u overeengekomen periode. Lagere onderhoudskosten, geen risico’s en een hoger rendement op uw exploitatie.

Verantwoordelijkheden van de timmerfabrikant bij Concept IV:

 • Leveren en plaatsen van, al of niet inbraakwerende, geheel afgelakt en beglaasde kozijnen en (voor zover van toepassing) deuren.
 • Aansluitingen in de gevel conform tekeningen, bestek en opdracht.
 • Beschermende voorzieningen tijdens de bouwfase.
 • Onderhoud conform overeengekomen periode.